دوستان گرامی برای واریز پیش پرداخت لطفا مبلغ اعلام شده را به ریال و به زبان انگلیسی وارد کنید و بقییه کادرها را پر نموده و گزینه پرداخت را بزنید.