خودروی بدون راننده گوگل

رانندگی کردن خودرو  یک هنر است ، شاید برای همین دولت برای دادن شانسی برای گرفتن گواهینامه رانندگی ، منتظر می ماند تا شما ۱۸ ساله شوید (یا ۱۶ ساله در بعضی کشورها). نه تنها شما باید قادر به هدایت کردن ماشین باشید بلکه باید یک حس تیز امنیت داشته باشید. بیشتر