معرفی آی سی ۵۵۵

آی سی ۵۵۵ یک قطعه شناخته شده در حوزه الکترونیک است ولی آنچه که برای اکثر مردم ناشناخته است مدار داخلی این آی سی و عملکرد پایه های آن است. این تایمر نامش را از سه مقاومت ۵ کیلو اهم که به صورت سری در مدار داخلی آی سی به کار برده شده است ، بدست آورده است.

آی سی تایمر ۵۵۵ یکی از بیشترین آی سی های استفاده شده در دنیای الکترونیک است که در مدارات گوناگون الکترونیک برای خصوصیت های پایدار و قدرتمندش به کار می رود. این آی سی به عنوان تولید کننده موج مربعی با سیکل کاری متغیر بین ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد و همچنین به عنوان اسیلاتور استفاده می شود. و همچنین می تواند تاخیر زمانی در مدارات ایجاد کند. تایمر ۵۵۵ نامش را از ۳ مقاومت ۵ کیلو اهم بدست آورده است که به صورت تقسیم کننده ولتاژ متصل شده اند که در شکل زیر نشان داده می شود . چون که مدار داخلی کامل این آی سی بیشتر از ۱۶ مقاومت، ۲۰ ترانزیستور ، دو دیود، یک فیلیپ فلاپ و قطعات مداری زیادی را شامل می شود، یک دیاگرام ساده شده از مدار داخلی در زیر برای فهم بهتر رسم شده است.
تایمر ۵۵۵ یک آی سی ۸ پایه و به صورت DIP می باشد.

همچنین آی سی ۵۵۶ وجود دارد که نسخه دوتایی تایمر ۵۵۵ است که شامل دو تایمر ۵۵۵ کامل می شود و ۱۴ پایه ای و DIP می باشد و تایمر چهارتایی۵۵۸ که شامل ۴ تایمر ۵۵۵ دریک آی سی است که در بازار به صورت ۱۶ پایه ای و DIP موجود می باشد.

555
مدار داخلی
اندیشه های اساسی:
مقایسه کننده:مقایسه کننده ها قطعه الکترونیکی هستند که دو ولتاژ ورودی یعنی بین ورودی معکوس کننده و غیر معکوس کننده را مقایسه می کنند.اگر ورودی غیر معکوس کننده بیشتر از ورودی معکوس کننده باشد آنگاه خروجی مقایسه کننده HIGH است.همچنین مقاومت ورودی یک مقایسه کننده ایده ال بی نهایت است.


تقسیم کننده ولتاژ :  همانطور که می دانیم مقاومت ورودی مقایسه کننده ها بی نهایت است از این رو ولتاژ ورودی به طور مشابه بین سه مقاومت تقسیم می شود.اندازه ولتاژ هر مقاومت برابر Vin/3 است.


فیلیپ فلاپ : فیلیپ فلاپ یک عنصر حافظه الکترونیک دیجیتال است .خروجی (Q) فیلیپ فلاپ، HIGH است اگر ورودی در ترمینال های  S=HIGH و R = LOW باشد و  LOW است وقتی که ورودی S=LOW و R= HIGH باشد.


عملکرد پایه ها
۱-GROUND : این پایه برای تامین ولتاژ صفر(مرجع) برای مدار مجتمع استفاده می شود تا ولتاژ منبع بین سه مقاومت نشان داده شده در دیاگرام تقسیم شود.
۲- TRIGGER: همانطور که ما می توانیم مشاهده کنیم ولتاژ پایه غیر معکوس کننده مقایسه کننده Vin/3 است بنابراین ورودی تریگر برای ست کردن خروجی فیلیپ فلاپ در وضعیت HIGH با به کار بردن یک ولتاژ برابر یا کمتر از Vin/3 یا هر پالس منفی استفاده می شود. چونکه ولتاژ غیر معکوس کننده مقایسه گر Vin/3 است.
۳-OUTPUT : پایه خروجی آی سی است که به Q’  فیلیپ فلاپ با یک معکوس کننده که بین آن دو وجود دارد متصل می شود.
۴-RESET : این پایه برای ریست کردن خروجی فیلیپ فلاپ استفاده می شود صرفنظر از شرایط اولیه فیلیپ فلاپ و همچنین این پایه یک پایه ACTIVE LOW است بنابراین این پایه به وضعیت HIGH متصل می شود تا از هر تداخل نویز جلوگیری کند. مگردر زمانی که عمل ریست لازم باشد.بنابراین اکثر اوقات این پایه به منبع ولتاژ متصل می شود همانطور که در شکل نشان داده شده است.
۵-CONTROL VOLTAGE : همانطور که می توانیم مشاهده کنیم پایه ۵ به ورودی معکوس کننده وصل می شود و ولتاژ آن ۲/۳ ولتاژ ورودی است این پایه برای ازبین بردن ولتاژ معکوس کننده استفاده می شود تا عرض سیگنال خروجی را تغییر دهد صرفنظر از شبکه RC.
۶-THRESHOLD : این پایه به ورودی غیر معکوس کننده اولین مقایسه کننده متصل می شود.خروجی مقایسه کننده HIGH خواهد بود وقتی که ولتاژ آستانه بیشتر از ۲/۳ ولتاژ تغذیه باشد.
۷-DISCHARGE : این پایه برای دشارژ خازنها  وقتی که خروجی پایه ۳، LOW شود، استفاده می شود.
۸- VCC: این پایه برای تامین ولتاژ آی سی استفاده می شود.


موارد استفاده :
آی سی تایمر ۵۵۵ در مدارات مختلفی استفاده می شود ، برای مثال تولید کننده پالس یک باره ای در مد مونو استابل به عنوان اسیلاتور در مد آ استابل یا در مد بی استابل. همچنین این آی سی در مدارات زیاد دیگری برای رسیدن به اهداف گوناگون برای مثال مدولاسیون دامنه پالس، مدولاسیون عرض پالس و غیره استفاده می شود.

منبع:

http://www.engineersgarage.com

ترجمه تخصصی متون رشته مهندسی برق